IV. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O INDUSTRIJSKOJ BAŠTINI

PRO TORPEDO
UDRUGA ZA PROMICANJE I OČUVANJE RIJEČKE INDUSTRIJSKE BAŠTINE
www.protorpedo-rijeka.org

Primorsko-goranska županija, Grad Rijeka, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Sveučilište u Rijeci (Pomorski fakultet, Filozofski fakultet, Građevinski fakultet), Županijska komora Rijeka, Turistička zajednica grada Rijeke

sa zadovoljstvom najavljuju i pozivaju Vas na aktivno sudioništvo u radu

4. međunarodne konferencije industrijskog naslijeđa

posvećene temi

RIJEKA I BRODOGRAĐEVNO NASLIJEĐE: jučer - danas - sutra

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja,
Rijeka, Hrvatska, 22.-23. travnja 2010.

Konferencija je prigoda da se međunarodni stručnjaci brodograđevnog naslijeđa okupe i izlože svoje radove te razmjene mišljenja o uvijek aktualnim temama brodogradnje i njezine logistike -prošlost, sadašnji trenutak i budući razvoj, problemi, trendovi, tehnologija, operativa i legislativa te izazovi s kojima će se brodogradnja tek suočiti.

Predložena rasprava potaknuta je i svjetskom gospodarskom krizom s kojom se suočavamo mjesecima, a koja uzrokuje neviđen pritisak - ne samo na brodograđevnu industriju - ali koja istovremeno pruža jedinstvenu priliku međunarodnim ekspertima da promisle o taktikama i strategijama koje će omogućiti brodogradnji opstanak u tako nestabilnim okolnostima.

Slijedom toga, stručnjacima i prijateljima udruge PRO TORPEDO, koji pripadaju akademskim, industrijskim, muzejskim ili bilo kojim drugim međunarodnim organizacijama, iskazujemo srdačnu dobrodošlicu i poziv da na konferenciji sudjeluju svojim koncepcijskim, praktičnim i teorijskim istraživačkim radovima o predloženim temama koje široko pokrivaju brodogradnju, njezino okruženje i logistiku.

Sudionici će moći upoznati naš grad Rijeku i njezine povijesne i industrijske spomenike koji podsjećaju na snagu i brodograđevno poduzetništvo ranog 18. i 19. stoljeća, koje se polagano razvijalo od malih brodogradilišta u kojima su se gradili drveni brodovi do današnjih koji grade prekooceanske brodove, tankere, cruisere i ploveće hotele, postavši dijelom međunarodne zajednice.

ZNANSTVENI ODBOR
predsjednik

prof. dr. sc. Pero Lučin, rektor Sveučilišta u Rijeci
članovi:
mr. sc. Jasen Mesić, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Zagreb
prof. dr. sc. Aleksandra Deluka-Tibljaš, Građevinski fakultet, Rijeka
prof. dr. sc. Pavo Komadina, Pomorski fakultet, Rijeka
dr. sc. Robert Mohović, Pomorski fakultet, Rijeka
prof. dr. sc. Velimir Salamon, Grafički fakultet, Zagerb
dr. sc. Dinko Zorović, Pomorski fakultet, Rijeka

ORGANIZACIJSKI ODBOR
predsjednica

mr. sc. Daina Glavočić, PRO TORPEDO, Rijeka
članovi:
mr. sc. Velid Đekić, PRO TORPEDO Rijeka
Jakov Karmelić, kapetan, PRO TORPEDO Rijeka
dr. sc. Julija Lozzi-Barković, PRO TORPEDO Rijeka
dr. sc. Nana Palinić, PRO TORPEDO Rijeka
mr. sc. Jasna Rotim Malvić, PRO TORPEDO Rijeka
Miljenko Smokvina, dipl. oecc., PRO TORPEDO Rijeka

Glavna tema konferencije
RIJEKA I BRODOGRADNJA: jučer – danas - sutra

Podteme
 • Brodovi s obzirom na pogon: jedrenjaci, parni brodovi, motorni brodovi…
 • Brodovi s obzirom na konstrukciju: drveni, željezni…
 • Brodovi s obzirom na namjenu: školski, trgovački, teretni, podmornice, ratni, ribarski, turistički…
 • Brodograđevni alati
 • Brodograđevno nazivlje
 • Brodograđevne inovacije i inovatori
 • Brodogradilišta: lokacija, arhitektura, tipologija…
 • Podvodno blago: potopljeni brodovi
 • Brodomodelarstvo
 • Edukacija brodograditelja
 • Pomorski muzeji, muzeji brodogradnje
 • Brodogradnja /brodovi u umjetnosti

OPĆE TEME o industrijskoj baštini

Upute autorima

Rokovi za prijave / slanje materijala:

 • 24. prosinca 2009. zadnji rok za prijavu sažetaka
 • 30. siječnja 2010. objava prihvaćenih sažetaka
 • 1. ožujka 2010. zadnji rok za predaju definiranog teksta
 • 1. travnja 2010. zadnji rok za registraciju (uplatu kotizacije)
 • 22. travnja 2010. zadnji rok za predaju PowerPoint -prezentacija
 • 22.-23. travnja 2010. konferencija (podizanje materijala)

Upute za tekstove (hrvatski/engleski):

 • Sažetak: do 1.000 riječi (i do 6 ključnih riječi)
 • Izlaganje teme (s PPT projekcijom ili bez projekcije):
  najviše 15 minuta
 • Pisani rad za objavu u zborniku: 1 autorski arak (16 stranica sa po 1.800 znakova)
 • Prilozi: najviše 10 (fotografije, crteži, grafikoni i sl.)
 • Službeni jezik: hrvatski/engleski (simultani prijevod)

Kotizacija za SVE sudionike konferencije:

 • 50 EU (do 1. ožujka 2010.)
 • 70 EU (do 10. travnja 2010.)

Publikacije (tiskano / elektronski; hrvatski/engleski):

 • Pozivnica
 • Program
 • Brošura sažetaka
 • Zbornik radova

Informacije:
daina.glavocic@ri.t-com.hr
info@protorpedo-rijeka.org