UPUTE AUTORIMA

Uputstvo
Za predavače / sudionike

Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Muzejski trg 1

21. 04. 2010., srijeda

Od 16:00 – 20:00 sati - Prijave predavača/ sudionika i podizanje konferencijskog materijala

• Predaja postera sekretarijatu konferencije (Ivana Golob, Maja Kereš)
• Predaja CD-a s prezentacijom referata

22. 04. 2010., četvrtak

Od 7:00 – 8:30 sati - Prijave predavača/ sudionika i podizanje konferencijskog materijala

• Predaja postera sekretarijatu konferencije (Ivana Golob, Maja Kereš)
• Predaja CD-a s prezentacijom referata

Upute predavačima za pisani tekst:

Zbog velikog broja sudionika konferencije, vrijeme izlaganja je strogo ograničeno na 15 min te molimo sve izlagače da tom vremenu prilagode svoj nastup i izlože samo najbitnije (opširno ćete sadržaj prikazati u pisanom tekstu).
Nakon prezentacije teme molimo sve predavače da predaju integralni tekst s prilozima (fotografije, skice, crteži i sl.) sekretarijatu konferencije (Ivana Golob, Maja Kereš) radi obajve u Zborniku IV konferencije koji će biti tiskan 2011.
Tekst mora biti otisnut u MS Office Wordu, Times New Roman 12 pt s proredom, na maksimalno jednom autorskom arku (do 16 stranica), s maksimalno 10 slikovnih priloga poslan u elektronskom obliku ili presnimljen na cd.