RASPORED IZLAGANJA

1. DAN

R. br. AUTOR INSTITUCIJA TEMA
9:00 -10:45 sati
1. Prof. dr. sc. Rajko Grubišić, Zdenko Barišić
 
Časopis „Brodogradnja“, Zagreb, Hrvatska Časopis „Brodogradnja“ – brodograđevna publicistika 60 godina svjedokom brodograđevne baštine riječkog bazena
2. Dr. sc. Andrej Korbar, dipl. ing. Brodarski institut d.o.o., Zagreb, Hrvatska Brodarski institut Zagreb – nositelj tehničkog razvoja suvremenih dizel električnih podmornica
3. Prof. dr. sc. Bruno Čalić, dipl. ing. Tehnički fakultet u Rijeci, Katedra za projektiranje plovnih objekata, Rijeka, Hrvatska Doprinos istaknutih ljudi brodogradnji našega kraja
4. Doc. dr. sc. Iva Sorta-Bilajac, dr. med. Medicinski fakultet u Rijeci, Odsjek za društvene znanosti, Rijeka, Hrvatska Prof. Leopold Sorta - znanstvenik, umjetnik, ali nadasve učitelj
5. Danijel Frka, dipl. ing. Samostalni istraživač podmorja, podvodni fotograf i povjesničar, Rijeka, Hrvatska Brodske olupine Jadrana
6. Phil. dr. Sandra Norman Atlantic University Florida, History Department, USA Podvodne olupine – Florida kao predvodnik u očuvanju, interpretaciji i turizmu
7. PhD Nikolaus A. Sifferlinger, dipl. ing (MSc) “Osterreich Maritim”, Naval Journal, Celtweg, Austria Pomorska tragedija u riječkoj luci – gubitak broda „Ika“ 21.rujna 1897.

10:45 -11:00 sati – pauza za kavu

11:00 -12:30 sati
8. Dr. Tamás Balogh Nautical and Modeling Club of Society for Dissemination of Science, Budapest, Hungary Povratak mađarskog i hrvatskog tima civilnih i vojnih ronilaca na olupinu bojnog broda Szent István 2008.
9. Dr. sc. Tea Mayhew, dr. sc. Robert Mohović Pomorski i povijesni muzej Hrvatskog primorja, Rijeka/Pomorski fakultet, Zavod za nautičke znanosti, Rijeka, Hrvatska Nematerijalna brodograditeljska baština
10. Dr. Zvonimir Freivogel Independent researcher, Coburg, Germany Tatra, Huszar & Co. – gradnja razarača i torpednih čamaca u riječkim brodogradilištima
11. Dr. sc. Mihaly Kramli Independent researcher, Budapest, Hungary Dva bojna broda koja nikad nisu izgrađena u Rijeci
12. Miljenko Smokvina, dipl. ek. Samostalni istraživač, Pro Torpedo, Rijeka, Hrvatska Brodograđevna djelatnost u riječkoj tvornici torpeda
13. Emese Lilla Nehéz, ms. Kodolanyi Janos University College, Szekesfehervar, Hungary Brodogradilišta – mađarsko brodogradilište i tvornica dizalica

12:45 – 14:45 sati - Odlazak autobusom u remontno brodogradilište “Viktor Lenac” i ručak

15:00 – 17:00 sati
14. Prof. dr. sc. Irvin Lukežić Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za kroatistiku, Rijeka, Hrvatska Neki podaci o djelatnosti riječkih brodograditelja iz 19. stoljeća
15. John Robinson BA, FMA Historic Ships, London, UK Najnovije inicijative za očuvanje brodova u Ujedinjenom kraljevstvu
16. Nikolina Radić Štivić, dipl. ing. arh. Grad Rijeka, Odjel gradske uprave za kulturu, Rijeka, Hrvatska Grad Rijeka kao vlasnik m/b „Galeb“
17. Dr. András Margitay-Becht, dr. György Ákos Danube Flotilla Tradition Society, Budapest, Hungary Očuvanje starih brodova – rekonstrukcija monitora SMS Leitha iz 1872.
18. Dr. phil. Stanislav Južnić Oklahoma State University, Department of the History of Science, USA Gruberovi brodovi
19. Theodor de Canziani, prof. Spomenička knjižnica i zbirka Mažuranić – Brlić – Ružić, Rijeka, Hrvatska Bark „Ban Mažuranić“
20. Helmut W. Malnig, dipl. ing. Austrian Architecture and Engineering Society, Vienna, Austria Osobitosti projekta prvoga svjetskog plovila na zračnom jastuku C. i Kr. por. bojnog broda Müllera von Thomamüha
21. PhD William Klinger, prof. Centar za povijesna istraživanja, Rovinj, Hrvatska Roberto Oroz de Bartini, Rijeka 1897. – Moskva 1974.

17:00 – 17:15 sati – pauza za kavu

17:15 – 19:00 sati
22. Niko Cvjetković, prof. Pomorska škola Bakar, Bakar, Hrvatska Školski brodovi Pomorske škole Bakar
23. Luciano Keber Samostalni istraživač, Rijeka, Hrvatska Školski jedrenjak „Kraljica mora“
24. Josip Vretenar, dipl. ing. Viribus Unitis, Pula, Hrvatska Podmornice u pulskom arsenalu do kraja 1. svjetskog rata
25. Zoran Kirchofer, dipl. ing. Tehnički muzej, Zagreb, Hrvatska Konzerviranje – restauriranje džepne podmornice „CB-20“
26. Phil. dr. Sandra Norman Atlantic University Florida, History Department, USA Dovraga i torpeda – punom parom naprijed
27. Dr. sc. Dinko Zorović i Goran Pernjek Pro Torpedo, Rijeka, Hrvatska Salvacoste
28. Achille Rastelli, prof. Independent researcher, Milano, Italy Podrijetlo talijanskih motornih torpednih čamaca

19:00 – 19:30 sati – diskusija

 

2. DAN

R. br. AUTOR INSTITUCIJA TEMA
8:30 - 10:30 sati
29. Prof. dr. sc. Sonja Jurković, dipl. ing. arh. i dr. sc. Sanja Gašparović, dipl. ing. arh. Arhitektonski fakultet, Katedra za urbanizam, Zagreb, Hrvatska Riječka brodograđevna budućnost
30. Dr. sc. Nana Palinić, dipl. ing. arh. Građevinski fakultet, Zavod za prometnice, organizaciju i tehnologiju građenja i arhitekturu, Rijeka, Hrvatska Arhitektonska baština Brodogradilišta Danubius / Ganz-Danubius / Cantieri Navali del Quarnaro / 3. maj
31. Prof. dr. sc. Julija Lozzi Barković, Ketrin Miličević Miošek, prof. Filozofski fakultet u Rijeci, Odsjek za povijest umjetnosti, Rijeka, Hrvatska/Muzej-Museo Lapidarium Novigrad Koromačno - tvornica cementa / planirano industrijsko naselje u Labinštini (Istra)
32. Prof. dr. sc. Wolfgang Ebert European Route of Industrial Heritage, Geldern, Germany Što je ERIH?
33. Francesco Calzolaio Association Venti di Cultura, Venice, Italy Morske katedrale
34. Prof. dr. sc. Sonja Ifko Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Ljubljani, Ljubljana, Slovenija Razvoj i interpretacija baštine napuštenih industrijskih područja
35. Sanja Šaban, dipl. ing. arh. Institut građevinarstva Hrvatske, Zagreb, Hrvatska Planiranje prostora u okviru nove metodologije (MILU) na primjerima prenamjene lučkih i industrijskih pogona
36. Prof. dr. sc. Vesna Mikić, dipl. ing. arh. Arhitektonski fakultet, Katedra za arhitektonsko projektiranje, Zagreb, Hrvatska Intervencije na industrijskoj baštini Zagreba unutar pedagoških programa Arhitektonskog fakulteta u Zagrebu

10:30 – 10:45 sati – pauza za kavu

10:45 – 12:30 sati
37. Claudia Reck, dipl. ing. Heritage conservation office of Saarland, Germany Primjeri industrijskih betonskih struktura uvrštenih na listu spomenika u Saarlandu i području Saar-Lorraine-Luxembourg
38. Axel Bocker, dipl. ing. Heritage conservation office of Saarland, Germany Restauracija i rehabilitacija – primjeri u Volklingenu, mjestu na UNESCO-voj listi svjetske baštine
39. Prof. dr. sc. Sonja Ifko, Sara Štremfelj Arhitektonski fakultet, Sveučilište u Ljubljani, Ljubljana, Slovenija Prenamjena urbanog degradiranog područja napuštenog tekstilnog kompleksa Intex u Kranju
40. Mr. sc. Biserka Dumbović Bilušić, dipl. ing. arh. Ministarstvo kulture, Konzervatorski odjel, Zagreb, Hrvatska Metode prenamjene/transformacije industrijske baštine: primjer nekadašnje tekstilne industrije u Zaboku
41. Mr. sc. Ljiljana Šepić, dipl. ing. arh. Arhitektonski fakultet, Katedra za arhitektonsko projektiranje, Zagreb, Hrvatska Kompleks Varteksa u Varaždinu - od Tivara do Varteksa i dalje - mogući scenarij za 21. stoljeće
42. Prof. dr. sc. Željka Čorak, dipl. ing. arh. Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, Hrvatska Tvornica Ševčik u Zagrebu - prijedlog za zaštitu
43. Doc. dr.sc. Nataša Jakšić, dipl. ing. arh., doc. dr. sc. Karin Šerman, dipl. ing. arh. Arhitektonski fakultet, Katedra za teoriju i povijest arhitekture, Zagreb, Hrvatska Transformatorske stanice Jurja Denzlera iz 1946. godine

12:45 – 14:45 sati – slobodno vrijeme

15:00 – 16:45 sati
44. Marko Grgur Ivanković, prof. Muzej Slavonije, Osijek, Hrvatska Foto-grafički prikazi industrijske arhitekture na području Slavonije i Baranje
45. Kornelija Pacanović Zvečevac, dipl. ing. arh. Upravni odjel za graditeljstvo i stambeno-komunalne poslove, Beli Manastir, Hrvatska Baranjske pustare - jedan drugačiji oblik industrijske arhitekture
46. Ines Ambruš, prof. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel, Osijek, Hrvatska Đurđenovac – industrijski grad, tzv. company town
47. Prof. dr. sc. Darja Radović Mahečić, Ivana Haničar Buljan, dipl. ing. arh. Institut za povijest umjetnosti, Zagreb, Hrvatska Vila Neushloss u Đurđenovcu - epicentar i najreprezentativnija arhitektura industrijskog naselja
48. Snježana Klarić Čuljak, prof. Ministarstvo kulture, Uprava za zaštitu kulturne baštine, Konzervatorski odjel, Osijek, Hrvatska Industrijska baština Belišća
49. Doc. dr. sc. Sanja Lončar-Vicković, dipl. ing. arh., Matko Anić, dipl. ing. arh. Građevinski fakultet Osijek, Zavod za arhitekturu i urbanizam, Osijek, Hrvatska Kompleks šećerane u Osijeku
50. Antonija Mlikota, prof. Sveučilište u Zadru, Odjel za povijest umjetnosti, Zadar, Hrvatska Zadar, povijest luke i zadarskih arsenala

16:45 – 17:00 sati – pauza za kavu

17:00 – 18:15 sati
51. Zlatko Karač, dipl. ing. Arhitektonski fakultet, Katedra za urbanizam, Zagreb, Hrvatska Planirani industrijski gradovi u Hrvatskoj između dva svjetska rata: Borovo - Uble - Raša - Podlabin
52. Mr. sc. Daina Glavočić Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka, Hrvatska Ex voto slike pomoraca u Zavjetnoj kapeli Marijina svetišta na Trsatu
53. Mr. sc. Velid Đekić, prof. Pro Torpedo, Rijeka, Hrvatska Riječka naftaška baština - prijedlozi za zaštitu
54. Mr. sc. Olga Magaš, dipl. ing. arh. Građevinski fakultet, Zavod za prometnice, organizaciju i tehnologiju građenja i arhitekturu, Rijeka, Hrvatska Sportsko-rekreacijske građevine u eri industrijalizacije Rijeke
55. Jakov Karmelić, kap. Pro Torpedo, Rijeka, Hrvatska Brod je čovjek, čovjek je brod

18:15 – 18:45 sati – diskusija

18:45 – 19:00 sati - Završna i pozdravna riječ organizatora

 

Raspored izlaganja IV. konferencije pdf format