Kotizacija za sudionike konferencije:

Kotizacija (uključuje praćenje svih referata, , konferencijski materijal, projekcije filmova, vožnju turističkim autobusom i posjetu V. Lencu, osvježenje u pauzama predavanja, zajednički ručak, noćnu vožnju brodom) iznosi:

• za pasivno sudjelovanje na IV međunarodnoj konfereniciji je za dva dana predloženog programa (22.4. i 23. 4.) 300 kn / 40 €
• za pasivno sudjelovanje na IV međunarodnoj konfereniciji za jedan dan predloženog programa (22.4. ili 23.4.) 200 kn/ 25 €

Izlagači na konferenciji ne plaćaju kotizaciju.

Studenti i umirovljenici (uz predočenje valjanog dokumenta) ne plaćaju kotizaciju.

Plativo je na licu mjesta, u Pomorskom muzeju u sekretarijatu konferencije (Ivana Golob) u gotovini (kune) ili uplatom kunskog iznosa na žiro račun Pro torpeda kod Erste banke 2402006-1100407193.

Strani državljani uplaćuju kotizaciju deviznom uplatom Erste banci na devizni račun Pro torpeda, Dolac 1, HR-51000 Rijeka:

• (Erste Bank, Rijeka) 01790145   70300000   7300218401
• IBAN: HR3924020061100407193
• SWIFT: ESBCHR 22