RIJEČ DOBRODOŠLICE

Konferencija je prigoda da se međunarodni stručnjaci brodograđevnog naslijeđa okupe i izlože svoje radove te razmijene mišljenja o uvijek aktualnim temama brodo-gradnje i njezine logistike – prošlost, sadašnji trenutak i budući razvoj, problemi, trendovi, tehnologija, operativa i legislativa te izazovi s kojima će se brodogradnja tek su-očiti.
 
Predložena rasprava potaknuta je i svjetskom gospodarskom krizom s kojom se suočavamo mjesecima, a koja uzrokuje neviđen pritisak – ne samo na brodograđevnu industriju – ali koja istovremeno pruža jedinstvenu prili-ku međunarodnim ekspertima da promisle o taktikama i strategijama koje će omogućiti brodogradnji opstanak u tako nestabilnim okolnostima.
 
Slijedom toga, stručnjacima i prijateljima udruge PRO TORPEDO, koji pripadaju akademskim, industrijskim, mu-zejskim ili bilo kojim drugim međunarodnim organizacijama, iskazujemo srdačnu dobrodošlicu i poziv da na konferenciji sudjeluju svojim koncepcijskim, praktičnim i teorijskim istraživačkim radovima o predloženim temama koje široko pokrivaju brodogradnju, njezino okruženje i logistiku.
 
Sudionici će moći upoznati naš grad Rijeku i njezine po-vijesne i industrijske spomenike koji podsjećaju na snagu i brodograđevno poduzetništvo ranog 18. i 19. stoljeća, koje se polagano razvijalo od malih brodogradilišta u ko-jima su se gradili drveni brodovi do današnjih koji grade prekooceanske brodove, tankere, cruisere i ploveće hote-le, postavši dijelom međunarodne zajednice.
 
Daina Glavočić, predsjednica Pro torpeda