UPUTA PREDAVAČIMA

Svi zainteresirani predavači trebaju organizatoru dostaviti puni naziv predavanja te njegov sažetak na jednoj stranici formata a4 (oko 500 riječi) najkasnije do 15. rujna 2007. Sažeci se moraju dostaviti na sljedeće adrese:

PRO TORPEDO Rijeka, Slaviše Vajnera 7
51000 Rijeka, Hrvatska
ili e-mail:
miljenko.smokvina@ri.t-com.hr ili
govic82@yahoo.com


Sažeci mogu biti na hrvatskom ili engleskom jeziku.

Znanstveni odbor će do 15. rujna obavijestiti predavače o tome je li predavanje prihvaćeno za izlaganje na konferenciji ili je uvršteno u poster sekciju (poster veličine 70x100cm) ili će biti samo objavljeno u Zborniku. Prihvaćena predavanja treba donijeti na konferenciju i predati u pisanom obliku ili na računalnome mediju (cd i slično). Predavanja moraju imati najmanje 8, a najviše 16 stranica formata a4, (veličina slova 12 točaka) uključivši sve priloge, slike, tabele, i grafikone. Trebaju biti opremljena stručnom i znanstvenom aparaturom (literatura, izvori, bilješke i sl.).

Sva predavanja koja Znanstveni odbor prihvati bit će tiskana nakon konferencije u posebnom Zborniku radova. Svaki predavač dobiva besplatni primjerak Zbornika radova. Za svako je predavanje predviđeno najviše 10 minuta i 5 minuta rasprave i pitanja. svim predavačima bit će na raspolaganju LCD  video projektor s računalom (Power point i sl.).

Predavanja se mogu izlagati na hrvatskom i engleskom jeziku. Predavanja i rasprave na hrvatskom jeziku prevest će se na engleski jezik.

Na kraju predavanja autori trebaju napisati radnu i stručnu biografiju,
najviše 10 redaka i, ako žele, priložiti svoju fotografiju.