Prijava za sudjelovanje na III. međunarodnoj konferenciji o industrijskoj baštini u Rijeci

Sudjelovanje na Konferenciji je za sve učesnike besplatno. Svi sudionici dobit će sve materijale Konferencije i moći će sudjelovati u svim programima.

Sažetke referata poslati organizatoru do 15. IX 2007. Referate donijeti sa sobom na Konferenciju.