III. MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O INDUSTRIJSKOJ BAŠTINI

Rijeka, Hrvatska, 12. - 13. X. 2007.

Pod motom:
RIJEKA, POVIJESNO PROMETNO RASKRŠĆE MEDITERANA I EUROPE

ORGANIZATORI: PRO TORPEDO Rijeka, Udruga za promidžbu i očuvanje riječke industrijske baštine i Grad Rijeka

U SURADNJI: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Primorsko goranska Županija, Sveučilište u Rijeci, Gospodarska komora u Rijeci, Turistička zajednica grada Rijeka