O II. konferenciji

ORGANIZACIJSKI ODBOR

PREDSJEDNIK:
Miljenko Smokvina, PRO TORPEDO Rijeka

ČLANOVI:
doc.dr.sc. Julija Lozzi Barković, PRO TORPEDO Rijeka
mr.sc. Marko Franković, PRO TORPEDO Rijeka, tajnik Organizacijskog odbora
mr.sc. Daina Glavočić, PRO TORPEDO Rijeka
Tatjana Mavrinac, Grad Rijeka
Bogdan Siminiati, PRO TORPEDO Rijeka
Ines Boban Štiglić, Turistička zajednica Grada Rijeke
Maja Tatalović, Grad Rijeka

ZNANSTVENI ODBOR

PREDSJEDNIK:
prof. dr. sc. Zdravko Lenac, Sveučilište u Rijeci

ČLANOVI:
Goran Crnković, Državni arhiv Rijeka
Dolores Čikić, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
prof.dr.sc. Mladen Črnjar, Primorsko-goranska županija
dr.sc. Krešimir Filipec, Ministarstvo kulture Republike Hrvatske
prof.dr.sc. Vanja Frančišković, Croatia osiguranje Rijeka
prof.dr.sc. Božidar Križan, Tehnički fakultet Rijeka
mr.sc. Olga Magaš, Građevinski fakultet Rijeka
Miljenko Smokvina, PRO TORPEDO Rijeka
Petar Škarpa, Turistička zajednica Grada Rijeke
Srđan Škunca, Grad Rijeka
prof.dr.sc. Dinko Zorović, Pomorski fakultet Rijeka
dr.sc. Nataša Zrilić, Grad Rijeka

Svi zainteresirani za osiguranje hotelskog smještaja tijekom konferencije mogu se javiti na adresu turističke agencije :
RI-AK TOURS, Verdijeva 6, 51000 Rijeka CROATIA
CONTACT PERSON: Krasna Humski
tel: ++385 51 31 23 12, 33 10 51, fax: ++385 51 31 23 33
e-mail: krasna.humski@ri-ak-tours.hr
www.ri-ak-tours.hr