II MEĐUNARODNA KONFERENCIJA O INDUSTRIJSKOJ BAŠTINI

Rijeka, 14. i 15. listopada 2005.

Pod motom:
"RIJEKA, GRAD NA VODI I MORU"

ORGANIZATORI: PRO TORPEDO Rijeka, Udruga za promidžbu i očuvanje riječke industrijske baštine i Grad Rijeka

U SURADNJI: Ministarstvo kulture Republike Hrvatske, Primorsko goranska Županija, Sveučilište u Rijeci, Gospodarska komora u Rijeci, Turistička zajednica grada Rijeke