Prijava za sudjelovanje na I. međunarodnoj konferenciji o industrijskoj baštini u Rijeci.

Svi zainteresirani referenti trebaju dostaviti organizatoru puni naziv referata te njegov sažetak obima jedne stranice formata A4 (oko 500 riječi) najkasnije do 1. kolovoza 2003. god.