O I. konferenciji

Organizacijski odbor

predsjednik
Miljenko Smokvina, Odbor za obnovu muzeja torpeda u Rijeci

članovi:
Sveučilište u Rijeci
Ministarstvo kulture konzervatorski odjel u Rijeci
Grad Rijeka
Građevno projektni zavod Rijeka

Znanstveni odbor

predsjednik
prof. dr. sc. Zdravko Lenac, Sveučilište u Rijeci

članovi
mr.sc.Olga Magaš, Građevinski fakultet Rijeka
prof. dr.sc. Vladimir Medica, Tehnički fakultet Rijeka
Hrvoje Giaconi, Ministarstvo kulture konzervatorski odjel u Rijeci
mr.sc.Daina Glavočić, Muzej moderne i suvremene umjetnosti, Rijeka
mr. sc. Nana Palinić, Državni arhiv u Rijeci
Miljenko Smokvina, Odbor za obnovu muzeja torpeda u Rijeci
Srđan Škunca, Grad Rijeka
prof. dr. sc. Dinko Zorović, Pomorski fakultet Rijeka
dr. sc. Nataša Zrilić, Grad Rijeka za razvoj

Za sudjelovanje na Konferenciji nije potrebno platiti pristojbu za registraciju.

Konferencija će se održavati u Rijeci
u petak 19. i subotu 20. rujna 2003. godine.

Mjesto održavanja Konferencija je
Vijećnica Grada Rijeke, Korzo 16, prizemlje.

Zainteresirani za sudjelovanje na Konferenciji mogu se javiti na adresu:
RI-AK-tours, 51000 Rijeka, Croatia, Verijeva 6.
Agencija RI-AK-tours primat će registraciju sudionika te će svim zainteresiranima pomoći pri rezervaciji hotelskog smještaja u Rijeci ili Opatiji.
Osoba zadužena za rezervaciju smještaja je Krasna Humski
Telefon: ++ 385/51/ 312-312, 331-015 Fax: 312-333
e-mail: ri-ak-tours@ri.tel.hr
www.ri-ak-tours.hr