I. međunarodna konferencija u povodu 150. obljetnice tvornice torpeda u Rijeci i očuvanja riječke industrijske baštine

Rijeka, Hrvatska 19. i 20. rujna 2003.

Organizatori konferencije:

Grad Rijeka
Sveučilište u Rijeci
Odbor za obnovu muzeja torpeda u Rijeci

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
Grafičko oblikovanje i izrada: